HMS tjenester

Som HMS Rådgiver tilbyr vi flere tjenester innen helse, miljø og sikkerhet.

  • HMS-rådgiver: Vi fungerer som en god samarbeidspartner og virksomhetens faste HMS-rådgiver, ved å bistå både internt og eksternt i prosjekter.
  • HMS-system: Vi oppdaterer eller reviderer virksomhetens gjeldende system, eller bygger opp et nytt system tilpasset bedriften.
  • KU/ KP (SHA): Vi leies inn for å utføre inspeksjoner og kontroller på byggeplasser.
  • HMS-ansvarlig: Vi leies også inn prosjektbasert.
  • Megler i konflikter: Vi bidrar som en uavhengig tredjepart og megler under konflikter på arbeidsplasser, i henhold til arbeidsmiljøloven og de gjeldende forskrifter.
  • Førstehjelpsinstruktør: Vi holder kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter.
    Les mer om førstehjelpskurs her.